MENU

Vacatures vrijwilligers

PR & Communicatiecie - Commissieleden
De leden van de PR & communicatiecommissie zorgen voor een goede en betrouwbare
informatiestroom binnen de vereniging. De taken bestaan uit:

 • Samenstellen en versturen van de Nieuwsbrief;
 • Social media up to date houden;
 • Foto’s en video’s op de website;
 • Ondersteuning van en afstemming met (toernooi)commissies;
 • Vullen van Narrowcasting.

Sponsorcommissie - Commissieleden
De vereniging kan niet zonder sponsoren. De sponsorcommissie zorgt voor:

 • Werving van sponsoren;
 • Houdt sponsoren op de hoogte van het wel en wee bij de vereniging;
 • Organiseert sponsorevenementen, in samenwerking met Raymond en Toptennis
  STREP;
 • Orde en netheid van de sponsoruitingen op het park en digitaal.

Vrijwilligers coördinator

Wat doe je:

Het planmatig aandacht besteden aan de vrijwilligers in de vereniging.

Taken
▪ Je houdt de vrijwilligers administratie up to date.
▪ Je probeert nieuwe vrijwilligers voor openstaande vacatures te verwerven.
▪ Je zorgt voor de introductie van de nieuwe vrijwilligers en de begeleiding daarbij.
▪ Je helpt mee met het organiseren van een leuke vrijwilligersdag en het organiseren van vrijwillgersgeschenken.
▪ Je behartigt de belangen van de vrijwilligers: waardering, verzekering en dergelijke en houdt rekening met de wensen van de vrijwilliger.
▪ draagt er zorg voor dat er goede en duidelijke afspraken worden gemaakt met vrijwilligers over de
  werkzaamheden en de wijze waarop en de condities waaronder deze worden uitgevoerd;

Gezien het stijgend aantal vrijwilligers zijn we op zoek naar jou, onze nieuwe vrijwilligerscoordinator,  die in ieder geval administratief alles strak bijhoudt
en waar nodig de overige taken aandacht geeft om te zorgen voor een aktief en gezellig vrijwilligersbestand waar de vereniging op kan steunen.