MENU

Heb je een klacht? 

We zouden het erg vervelend vinden als je een klacht hebt. Het bestuur zal er natuurlijk alles aan
doen om je klacht op de juiste manier te behandelen. Hiervoor kun je een mail sturen naar het
secretariaat: secretariaat@ltcnaaldwijk.nl. Omschrijf de klacht zo helder mogelijk en vermeld daarbij
je naam en je (mobiele) telefoonnummer, zodat we je goed kunnen bereiken.

Klachten aangaande privacy of het melden van een datalek kunnen gestuurd worden naar
pr@ltcnaaldwijk.nl