MENU

Commissies

Binnen LTC Naaldwijk zijn meerdere commissies actief. Hieronder vind je per commissie een korte beschrijving van de taken en een lijstje van de betrokken leden. Lijkt het je ook leuk om op een bepaald gebied mee te denken of te helpen? Stuur dan een e-mail naar de betreffende commissie.

Evenementencommissie:

De evenementencommissie organiseert diverse toernooien op ons park voor 18+ leden. Dit zijn het nieuwjaarstoernooi, het openingstoernooi, het invitatietoernooi en het Oktoberfest toernooi. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar: evenementencie@ltcnaaldwijk.nl.

Leden:
- Cissy Zandvliet
- Robert Zwinkels
- Rowan van Dijk

Jeugdcommissie:

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor alle jeugdactiviteiten. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via jeugd@ltcnaaldwijk.nl.

Meer over de leden en ouders die zich inzetten voor de jeugd lees je op de jeugdpagina.

PR & Communicatie commissie:

Houdt zich bezig met de informatievoorziening naar leden, zoals het actueel houden van de website en het verzorgen van nieuwsbrieven. Heb je een (nieuws-)bericht voor op de website of voor in de nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar redactie@ltcnaaldwijk.nl.

Leden:
- René Gode, voorzitter (spoedberichten, clubapp, narrowcasting, website)
- Vanja van der Palm (technisch beheer website)
- Saskia van Andel (redactie, website)
- Judith Maree (Facebook, Twitter, nieuwsbrief)

Technische commissie:

De Technische commissie streeft naar een harmonieus verenigingsleven met de juiste balans tussen recreatie en prestatie. Dit komt tot uiting in een goed georganiseerde en gezellige competitiedeelname. Een goede en uitdagende tennis technische opleiding voor de jeugd met adequate trainingsmogelijkheden en aansprekende en gezellige toernooien. Voor vragen kun je terecht bij technischecie@ltcnaaldwijk.nl.

Leden:
- Pieter Eenhoorn (voorzitter)
- Ron Gram (vrijdagcompetitie)
- Robert Scholtes (zondag- en overige competitie)
- Carianne Lievaart (jeugdcompetitie)

Sponsorcommissie:

Deze commissie is verantwoordelijk voor het werven en onderhouden van contacten met sponsors. Voor vragen over sponsoring kun je contact opnemen via sponsoring@ltcnaaldwijk.nl.

Leden:
- Martin Wubben (voorzitter)
- Stefan van den Ende

Ledencoaches

We hebben een bloeiende en groeiende club en dat willen we graag zo houden. Met het aanstellen van ledencoaches hoopt het bestuur ‘nieuwe’ leden enthousiast te maken én te houden.

Wat doen ledencoaches?
Ons eerste doel is nieuwe leden welkom heten en ze wegwijs te maken binnen onze club. Wij zijn beschikbaar voor alle vragen. Voorop staat dat nieuwe leden snel hun draai vinden en het naar hun zin krijgen. Dit hopen we te bereiken door ze het eerste jaar te begeleiden. In de toekomst willen we ons ook richten op afmeldingen. Dit doen we door in kaart te krijgen wat leden beweegt om af te zeggen en hoe we deze leden mogelijk toch aan onze club verbonden kunnen houden.

Wie zijn de ledencoaches van LTC Naaldwijk?
Wij zijn Richard en Christel, de ledencoaches van LTC Naaldwijk. Wij zijn zelf al heel wat jaren actief lid en bekend met het reilen en zeilen op de vereniging. Een goede vraagbaak dus. We kijken er naar uit om met nieuwe leden kennis te maken. Denk je er over om lid te worden of ben je onlangs lid geworden? Wij zijn bereikbaar via ledencoach@ltcnaaldwijk.nl en helpen je graag met al je vragen. Hopelijk tot snel!

VOG Beleid:

Preventief beleid
Het preventief beleid sportorganisaties is een maatregel die verenigingen kunnen nemen om hun organisatie veiliger te maken voor minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Omdat LTC Naaldwijk er alles aan wil doen om ervoor te zorgen dat er binnen de vereniging een veilig klimaat heerst, hanteert de vereniging een preventief beleid. Het preventief beleid van LTC Naaldwijk bestaat uit drie maatregelen die hieronder worden toegelicht.

Gedragsregels seksuele intimidatie
Om een veilig klimaat te creëren zijn afspraken en regels nodig. Vandaar dat LTC Naaldwijk de gedragsregels tegen seksuele intimidatie hanteert, die opgesteld zijn door het NOC*NSF. Alle vrijwilligers van LTC Naaldwijk zijn op de hoogte van deze regels en hanteren en bewaken deze gedragsregels. Hieronder kun je lezen wat de regels inhouden en hoe deze tot stand zijn gekomen. De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico´s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer/vrijwilliger te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Klik hier om de gedragsregels in te zien.

Aannamebeleid
LTC Naaldwijk is een sportvereniging waar verschillende soorten vrijwilligers actief zijn. Deze vrijwilligers vormen het hart en ziel van de vereniging. Als vereniging zijn wij daarom ook altijd op zoek naar goede vrijwilligers die verschillende taken binnen de verenging kunnen vervullen. Vrijwilligers werken met verschillende groepen van jong tot oud en man en vrouw. Vrijwilligers werken hierbij ook met kwetsbare doelgroepen zoals minderjarigen. Om er zeker van te zijn dat wij als vereniging niet de verkeerde persoon aannemen als vrijwilliger, hanteren wij een strak aannamebeleid. In dit beleid nemen wij diversen maatregelen om personen die bij LTC Naaldwijk aan de slag willen als vrijwilliger te screenen. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is hierbij één van de belangrijkste eisen.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
De vertrouwenspersoon of vertrouwenscontactpersoon vormt het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Leden van de vereniging kunnen met deze persoon praten of bij hem of haar terecht voor advies. Deze vertrouwenspersoon is er voor iedereen binnen de vereniging zoals de sporters, trainers, ouders, bestuursleden en andere vrijwilligers. Binnen LTC Naaldwijk is er een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon is Carry Salome (tel. nr. 06 22763884).

Selectiereglement:

Stichting Ontwikkeling Recreatieve en Prestatieve Tennis (STREP) is opgericht om, in samenwerking met de Technische (TC), Jeugdcommissie (JC) en Trainers, tennis in algemene zin te promoten alsmede tennis op elke gewenst niveau in stand te houden. Hierbij faciliteert STREP LTC Naaldwijk op het gebied van advies, begeleiding en uitvoering, waarbij zij streeft een toonaangevende en sociale vereniging in de regio te zijn, waar tennisspelers van alle leeftijden op elk niveau met plezier kunnen tennissen en waarbij de kwaliteit voor de toekomst wordt behouden. De plannen worden in nauwe samenwerking met onderliggende commissies van LTC Naaldwijk uitgevoerd. Uit gesprekken met leden kwam naar voren dat zaken rondom de selectiejeugd beter geregeld kunnen worden: teamindelingen- trainingsgroepindelingen- opkomst en inzet- trainingsprogramma van tennisschool. 

Klik hier, om het gehele document in te zien.

Doelgroepen  
Jeugdleden (4 tot 12 jaar) Uitdagen en binden door opleidingsplan
Jeugdleden (12 tot 18 jaar) Uitdagen en binden door opleidingsplan
Jong volwassenen (18 tot 30 jaar) Binden door competitie en gezelligheid (fin. aantrekkelijk)
G-tennis Opzetten en uitdragen
Middelbare leeftijd (30 tot 60 jaar) Binden door activiteiten en competitie – sociale aspect
Senioren (60+) Faciliteren om samen te spelen icm overige activiteiten bij lichamelijke beperkingen -sociaal aspect
Padelspelers Enthousiasmeren van bestaande- en aantrekken van nieuwe
leden door het aanbieden van lessen en opzet van
competitieteams

Mocht je op -en/of aanmerkingen hebben dan kun je mailen naar:
competitiejeugd@ltcnaaldwijk.nl
stichtingpenr@ltcnaaldwijk.nl