MENU

Parkinformatie

Ons 'Superflora Tennispark' is mooi en rustig gelegen op sportpark De Hoge Bomen in Naaldwijk. We beschikken over 16 banen (10 smashcourt en 6 gravel) met verlichting. Van de smashcourtbanen bevinden zich er 4 in de Van der Ende Hal. Ook is een oefenmuur aanwezig. Verder vind je bij ons een groot clubhuis (Paviljoen) met kleedkamers en een prachtig zonnig terras, dat uitzicht biedt op de tennisbanen. Er is voldoende (gratis) parkeervoorziening aanwezig. Het park is jaarrond geopend. Zie onderaan de openingstijden van de banen, het Paviljoen en de bar.

Routebeschrijving
Voor bezoekers die met de auto komen het volgende: de navigatie zal aangeven via de Zuidweg om vervolgens via de Portalaan te gaan. Dit is niet juist! Via de Portalaan wordt men naar de achterzijde van ons park geleid. Hier kan men niet verder rijden. De juiste route is via de Galgeweg. Bij de rotonde neemt men vervolgens de weg Hoogwerf. Vanaf daar staan borden naar ons park.

Superflora hoofdsponsor
Met ingang van juli 2021 is Superflora onze parksponsor. SuperFlora is een vooruitstrevend handelsbedrijf in de bloemen en plantensector en is gevestigd in Honselersdijk. SuperFlora is al jaren betrokken bij LTC Naaldwijk door middel van sponsoring. De bloemen & planten geven kleur aan ons tennispark, die nu officieel ‘Superflora Tennis- en Padelpark’ heet.  

Baanreglement & statuten

Om ons baanreglement in te zien klik hier
Voor de statuten klik je hier of ga je onderaan naar documenten op de site.

VOG beleid

Preventief beleid
Het preventief beleid sportorganisaties is een maatregel die verenigingen kunnen nemen om hun organisatie veiliger te maken voor minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Omdat LTC Naaldwijk er alles aan wil doen om ervoor te zorgen dat er binnen de vereniging een veilig klimaat heerst, hanteert de vereniging een preventief beleid. Het preventief beleid van LTC Naaldwijk bestaat uit drie maatregelen die hieronder worden toegelicht.

Gedragsregels seksuele intimidatie
Om een veilig klimaat te creëren zijn afspraken en regels nodig. Vandaar dat LTC Naaldwijk de gedragsregels tegen seksuele intimidatie hanteert, die opgesteld zijn door het NOC*NSF. Alle vrijwilligers van LTC Naaldwijk zijn op de hoogte van deze regels en hanteren en bewaken deze gedragsregels. Hieronder kun je lezen wat de regels inhouden en hoe deze tot stand zijn gekomen. De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico´s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer/vrijwilliger te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Klik hier om de gedragsregels in te zien.

Aannamebeleid
LTC Naaldwijk is een sportvereniging waar verschillende soorten vrijwilligers actief zijn. Deze vrijwilligers vormen het hart en ziel van de vereniging. Als vereniging zijn wij daarom ook altijd op zoek naar goede vrijwilligers die verschillende taken binnen de verenging kunnen vervullen. Vrijwilligers werken met verschillende groepen van jong tot oud en man en vrouw. Vrijwilligers werken hierbij ook met kwetsbare doelgroepen zoals minderjarigen. Om er zeker van te zijn dat wij als vereniging niet de verkeerde persoon aannemen als vrijwilliger, hanteren wij een strak aannamebeleid. In dit beleid nemen wij diversen maatregelen om personen die bij LTC Naaldwijk aan de slag willen als vrijwilliger te screenen. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is hierbij één van de belangrijkste eisen.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
De vertrouwenspersoon of vertrouwenscontactpersoon vormt het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Leden van de vereniging kunnen met deze persoon praten of bij hem of haar terecht voor advies. Deze vertrouwenspersoon is er voor iedereen binnen de vereniging zoals de sporters, trainers, ouders, bestuursleden en andere vrijwilligers. Binnen LTC Naaldwijk is er een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon is Carry Salome (tel. nr. 06 22763884).

Openingstijden:

Algemene openingstijden
Paviljoen:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 24.00 uur
Zaterdag en zondag van 09.00 – 20.00 uur

Tennisbanen:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 23.00 uur
Zaterdag en zondag van 09.00 – 20.00 uur

Op feestdagen gelden de tijden als op zondag.

Het bestuur/paviljoenbeheer kan hiervan afwijken.

Aangepaste openingstijden/sluiting tijdens feestdagen
Op 24 december is het tennispark om 17.00 uur gesloten.
Op 25 december (1e kerstdag) is het tennispark gesloten.
Op 26 december (2e kerstdag) is het tennispark gesloten.
Op 31 december is het tennispark om 17.00 uur gesloten.
Op 1 januari is het tennispark gesloten.

Openingstijden tijdens de winterperiode
Gedurende de wintermaanden is het tennispark op doordeweekse dagen geopend van 09.00 uur tot 23.00 uur. Op zaterdag en zondag is het tennispark van 09.00 uur tot 17.00 uur geopend.

Het Paviljoen zal haar openingstijden aanpassen aan de drukte op het park. Het kan zijn dat het park open is maar dat het Paviljoen gesloten is. Wel kun je gebruik maken van de kleed- en toiletvoorziening. Het Paviljoen beperkt sluiting tot een minimum en is zeker geopend tijdens een goede bezetting in de Van der Ende Hal.

De bespeelbaarheid van de gravelbanen vindt in overleg plaats tussen parkbeheer en het Paviljoen. Vanaf het moment dat de netten zijn verwijderd, mag je de gravelbanen niet meer bespelen.

Het is belangrijk om te weten dat na vorst in de periode van opdooi niet op de gravelbanen gespeeld kan worden. Het bevroren water wat in de grond zit gaat dan ontdooien (smelten), waardoor er plasjes kunnen ontstaan. Het water kan namelijk niet wegzakken. Indien je daar op gaat spelen kunnen de banen beschadigen. Ondanks dat het misschien lekker tennisweer is dient er daarom niet gespeeld te worden op de gravelbanen.

Adresgegevens:

Tennispark L.T.C. Naaldwijk
Hoogwerf 10 b
2671 MJ NAALDWIJK
Telefoon Paviljoen: 0174-626239

Graag tot ziens op ons park!