MENU

Bestuur

LTC Naaldwijk is een vereniging met een bestuur. In onze vereniging zijn veel vrijwilligers actief. Ook de bestuursfuncties worden door vrijwilligers vervuld. Bestuursleden worden dus niet betaald. De dagelijkse leiding van LTC Naaldwijk ligt bij het Dagelijks Bestuur, dat bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester Samen met de voorzitters van de commissie Jeugdzaken, de Technische Commissie en PR & Communicatie vormen zij het Algemeen Bestuur. Zij vergaderen iedere eerste maandag van de maand.

Het bestuur geeft inzicht in de functieprofielen van de bestuurs- en commissieleden voor continuïteit en heldere taak- en verantwoording binnen de vereniging. Hieronder vind je een overzicht van alle bestuursleden en hun taak of verantwoordelijkheid:

Voorzitter

Secretaris

Hans Mulder

Penningmeester

Robert Drosterij

Jeugdzaken en Padel

Arno Eussen

PR & Communicatie

René Gode

06 - 34 89 99 14
pr@ltcnaaldwijk.nl

Technische zaken

Pieter Eenhoorn