MENU

Voorjaarscompetitie Senioren 2021

De voorjaarscompetitie is verschoven onder de naam KNLTB competitie 2021. De KNLTB Competitie 2021 start begin september en loopt tot en met eind oktober en duurt 7 weken. We starten maandag 13 september en eindigen zondag 31 oktober.

Inschrijven:
Inschrijving is per team. Mochten er zich meer teams aanmelden dan er geplaatst kunnen worden, dan zal er geloot worden (zie protocol loting). In dit verband is het voor de teams die voor met name de vrijdagavond inschrijven raadzaam ook de nieuwe competitievormen op zaterdag en zondag als alternatief in overweging te nemen. Selectieteams zijn ten alle tijden verzekerd van een competitieplek en voor deze teams geldt bovengenoemde regel niet.

Protocol loting bij over inschrijvingen vrijdagavond competitie: 
Voor inschrijven resp. deelname aan de vrijdagavond competitie bij LTC Naaldwijk geldt het volgende:

 • Inschrijven in de competitie is mogelijk voor ieder lid van LTC Naaldwijk.
 • Elk team moet uit min. 4 spelers bestaan.
 • Een team(“vast team”) dat in 2020 aan de competitie  heeft deelgenomen, en zich voor  een competitie in 2021 inschrijft. Met minimaal 75% van dezelfde teamleden (gebaseerd op 4 teamleden) heeft kans om mee te doen met de competitie.
 • Nieuwe teams die zich inschrijven voor 2021 komen op een reserve lijst en maken alleen kans als er plekken over zijn.
 • Er kunnen met de competitie maximaal18 teams ingeschreven worden. 
 • Bij over-inschrijving (meer dan 18 teams) wordt er geloot onder de vaste teams. Met de regel als je uitgeloot wordt. Ben je de eerst volgende keer dat jouw team zich inschrijft voor de competitie vrijgesteld van loting. Mits jouw team bestaat uit minimaal 75 % van dezelfde teamleden.
 • De loting vindt plaatst onder toezicht van de Technische commissie van L.T.C.Naaldwijk.

Voor het eerst competitie spelen?
Net begonnen of les gehad en klaar voor de competitie? Of in je jeugd competitie gespeeld en nu al jaren niet meer? Dan is de 8&9-competitie iets voor jou. Je speelt wedstrijden op je eigen niveau. Er zijn zeven speeldagen in april en mei. Donderdag of Zondagmiddag. We stellen teams samen met minimaal drie spelers/speelsters. Elk team speelt per wedstrijddag twee dubbelpartijen (herendubbel, damesdubbel of gemengd dubbel). Aanmelden kan via het inschrijfformulier. 

Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld per team is 185 euro voor teams welke 6 of meer partijen spelen, 140 euro voor teams welke 5 partijen of minder spelen en 95 euro voor de 8&9 competitie.

Speeldata:
De speeldata voor de Voorjaarscompetitie van 2021 vind je hier

Inschrijfformulier:
Inschrijven kan tot uiterlijk 4 januari klik hier

Aanvangstijden:

De wedstrijden van de teams die zich voor de zaterdag inschrijven kunnen starten tussen 09:00 uur en 16:30 uur.

Leeftijdsgrenzen:
Voor deelname aan bepaalde competitiesoorten binnen de Voorjaarscompetitie zijn leeftijdsgrenzen vastgesteld: 

 • 17+: spelers en speelsters die geboren zijn vóór 1 januari 2003. 
 • 25+: spelers en speelsters die geboren zijn vóór 1 januari 1995. 
 • 35+: spelers en speelsters die geboren zijn vóór 1 januari 1985. 
 • 45+: spelers en speelsters die geboren zijn vóór 1 januari 1975. 
 • 50+: spelers en speelsters die geboren zijn vóór 1 januari 1970. 
 • 10 t/m 14 jaar: spelers en speelsters die geboren zijn op of ná 1 januari 2005 en vóór 1 januari 2010, waarbij het is toegestaan per ploeg per speeldag maximaal één speler op te stellen die één jaar te oud is. 
 • 11 t/m 17 jaar: spelers en speelsters die geboren zijn op of ná 1 januari 2002 en vóór 1 januari 2009, waarbij het is toegestaan per ploeg per speeldag maximaal één speler op te stellen die één jaar te oud is.

Contactpersonen voor de competitie:
Carianne Lievaart voor de jeugdcompetities (competitiejeugd@ltcnaaldwijk.nl)
Ron Gram voor de vrijdagavondcompetitie(r.gram@caiway.nl)
Robbert Scholtes voor de overige competities

Voor vragen of opmerkingen kun je bij hen terecht: competitiesenioren@ltcnaaldwijk.nl.