MENU

Jeugd - tennisles

Informatie voor de wintercursus:

Voor de jeugd bestaan de clublessen uit 26 weken. Niet leden kunnen zich niet opgeven voor de tennislessen. Je moet je eerst aanmelden als nieuw lid bij de ledenadministratie van LTC Naaldwijk: ledenadministratie@ltcnaaldwijk.nl

Voorbereidend tennisles

Om kinderen op jonge leeftijd spelenderwijs kennis te laten maken met de tennissport organiseert Burgersdijk tennis in samenwerking met LTC Naaldwijk in het voorjaar het voorbereidend tennis. Bij het voorbereidend tennis ligt de nadruk op bal- en slagvaardigheid. 

Doelgroep: 4 t/m 6 jaar

Juist voor de jongste jeugd is het ontwikkelen van balgevoel van groot belang. Kinderen van 4 t/m 6 jaar kunnen deelnemen aan voorbereidend tennis. 

Rackets en ballen beschikbaar

Het kind hoeft geen lid te worden van de tennisvereniging. Ook worden de rackets en speciale tennisballen verstrekt. Omdat je kind geen lid is mag het geen gebruik maken van de tennisbanen om vrij te spelen.

Inschrijven

Inschrijven kan via de site: www.burgersdijktennis.nl

Selectietrainingen

Speciaal voor jeugdleden die net iets meer willen dan alleen tennisles nemen, bestaan er selectietrainingen. De jeugdselectie wordt hiervoor ingedeeld in 5 categorieën: C-, B- en A-selectie, Top-selectie en Top Seniorenselectie. De selectiegroepen komen tot stand na overleg met de Technische commissie en het trainersteam van onze vereniging. Hierbij letten zij op inzet, speelsterkte/niveau en leeftijd. Het is dus niet vanzelfsprekend dat een kind in de selectie terecht komt.

2 x per week trainen

De selectietrainingen vinden altijd 2 x per week plaats; eenmaal per week trainen is niet mogelijk. We verwachten van je dat je alle trainingen aanwezig bent. Alleen bij hoge uitzondering of ziekte is afmelden toegestaan. Bij verhindering moet je je persoonlijk afmelden bij de leraar, bijvoorbeeld door te bellen, te mailen (minimaal 24 uur van te voren) of een sms te sturen. Ben je vaker dan (maximaal) 3 keer afwezig? Dan kan dit gevolgen hebben voor de uitnodiging van de selectietrainingen voor het eerstvolgende seizoen.

Verplichte onderdelen

Het is voor een selectiespeler verplicht om voor LTC Naaldwijk deel te nemen aan de voorjaarscompetitie. Ook deelname aan de parktoernooien (single/mix en dubbel) en het Open jeugdtoernooi zijn verplichte onderdelen.

De kosten

De kosten van de selectietrainingen worden gedeeltelijk betaald door de vereniging. Als een selectiespeler om welke reden dan ook niet meer deelneemt aan de selectietrainingen, dan is het de vereniging toegestaan om de gemaakte kosten voor deze trainingen, te verhalen bij de ouders.