MENU

Waterschade en onderhoud

13 april 2021

Zoals jullie in de media hebben kunnen lezen, is er op 23 maart j.l. een watertransportleiding kapot gegaan, waardoor een deel van ons tennis- en padelpark onderwater is komen te staan. Nu zijn we bijna 3 weken verder en ligt het rapport van de schade-expert m.b.t. de waterschade bij de verzekeringsmaatschappij. Deze zal tussen 2 en 4 weken uitspraak doen.

Wat is reeds uitgevoerd en wat moet er nog gebeuren op ons park?
- De twee nieuwste smashcourtbanen (Elektravon en Werktalent) worden volledig vervangen, oude mat eruit,
  ondergrond herstellen, nieuwe mat erin, drainage spoelen en officiële keuring door KNLTB
- De twee smashcourtbanen ernaast (JEM-id en MeerDeur) krijgen groot onderhoud. Ook hier zal de drainage
  worden gespoeld.
- De twee gravelbanen (Van Dijk Flora-banen) voor het clubhuis zijn inmiddels hersteld, hier zal alleen de
  drainage nog worden gespoeld.

De twee nieuwste smashcourtbanen blijven dus voorlopig nog buiten gebruik. We dienen eerst groen licht te hebben van de verzekeringsmaatschappij. Dan pas kunnen we de opdracht tot herstel geven. We dienen vanaf dat moment rekening te houden dat er op de nieuwe mat een levertijd van 6 tot 8 weken zit. Helaas, het is niet anders.

Onderhoud:
Besloten is om op de 4 smashcourtbanen in de Van der Ende Hal alsmede de 2 smashcourt banen Westlandpartners en Veneco op korte termijn groot onderhoud te laten plaatsvinden.

In overleg met de leverancier trachten we het ongemak zo minimaal te houden.

Stichting LTC Naaldwijk
7 april 2021