MENU

twee leden

14 november 2022

Gezocht twee leden voor de kascontrolecommissie
Het bestuur zoekt twee leden die bereid zijn voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering de jaarcijfers door te nemen/beoordelen. Het zijn de geconsolideerde jaarcijfers van de van de vereniging LTC Naaldwijk en de Stichting Tennisclub Naaldwijk. De werkzaamheden betreffen de aansluiting van de diverse bankrekeningen met de administratie en de toetsing van diverse uitgaven en ontvangsten. Het tijdsbeslag is ongeveer twee uur samen met de penningmeesters.

Kandidaten kunnen zich opgeven via de mail: penningmeester@ltcnaaldwijk.nl of bellen naar 06-40076122 (H. Swaans)

Contributie 2023
In het jaar 2022 is de contributie niet verhoogd. Voor het verenigingsjaar 2023 zal de contributie worden geïndexeerd (prijspeilcorrectie). Hierin wordt de KNLTB-bijdrage verwerkt, deze is echter nog niet bekend. Verder zal een deel van gestegen energiekosten worden doorberekend. Zodra de KNLTB-bijdrage bekend is wordt de contributie 2023 door het bestuur vastgesteld en via de nieuwsbrief en op de website worden bekendgesteld.