MENU

Steffie Weterings gestopt als clubtrainer

5 februari 2020

Het bestuur heeft in overleg met Burgersdijk Tennis besloten de samenwerking met Steffie Weterings als clubtrainer van LTC Naaldwijk per direct te beëindigen.
Wij danken Steffie voor haar jaren lange inzet en bijdrage aan het succes van de vereniging en wensen haar veel succes toe met de verdere ontwikkeling van haar trainers loopbaan.
De komende dagen zal worden gecommuniceerd hoe de lessen worden overgenomen c.q. worden ingevuld.