MENU

Penningmeester

3 februari 2023

Even voorstellen; mijn naam is Henri Swaans (1955) en ben sinds 2000 lid van LTC Naaldwijk. Vanaf 2000 heb ik tot op heden diverse bestuursfuncties binnen de verenging LTC Naaldwijk en de Stichting Tennisclub Naaldwijk vervuld.
Na 22e jaar is het tijd dat de jongere generatie het stokje gaat overnemen. Dit hoeft niet van de een op de andere dag. Het streven is om een kandidaat (een van jullie) een periode mee te laten lopen in de een duo-functie van penningmeester en bestuurslid van onze mooie club.

De werkzaamheden van de penningmeester zijn:

-          Het voeren van de administratie.
-          Het opstellen van de jaarlijkse begroting en een meerjarige doorkijk, in samenspraak met
           de penningmeester van de Stichting Tennisclub Naaldwijk.
-          Het opstellen van de jaarstukken voor de Algemene Ledenvergadering (ALV).
-          Het invoeren van incasso-opdrachten voor de competitiebijdragen in het voor- en najaar.
-          Medeverantwoordelijk voor het voeren van de ledenadministratie, point of contact.
-          Het administratief verwerken van de jaarlijkse en tussentijdse contributierun.
-          Bestuurslid en daarom de eerste maandag van de maand aanwezig bij de bestuursvergadering, overige overleggen en afgevaardigde bij interne en externe activiteiten.

Zoals te lezen is een breed spectrum aan werkzaamheden. Het geluk is dat het door het jaar gespreid wordt uitgevoerd. Een ander voordeel is dat onze sponsor BDO de feitelijke administratie voert op basis van de maandelijkse bankafschriften met bijbehorende gecodeerde bewijsvoering. BDO stelt ieder kwartaal een kolommenbalans met bijbehorende grootboek op en stelt deze ter beschikking. Ook stelt BDO de jaarstukken op die na accordering door het bestuur en de kascontrolecommissie tijdens de ALV worden gepresenteerd.

Wie durft de uitdaging aan en wil zich een paar uurtjes in de week ten dienste stellen aan de overige 1.550 leden van onze geweldige verenging.
Reacties en vragen zijn welkom op penningmeester@ltcnaaldwijk.nl of 06-40076122.

Zonder bestuursleden en bestuur geen vereniging, wie pakt het stokje op!