MENU

november 2020

8 november 2020

Berichten vanuit het bestuur

Nieuwe Coronamaatregelen
Vanaf woensdag 4 november 20.00 uur gelden er nieuwe maatregelen om de gevolgen van het Coronavirus te verminderen: er mag op ons park niet meer worden gedubbeld bij tennis en padel. Dit geldt voor het (vrij) spelen en lessen (binnen en buiten). Dat dit niet leuk en gezellig is, mag duidelijk zijn, maar ook wij dienen ons aan deze regels te houden. Bij overtreding van deze regel kunnen spelers worden beboet met €95,00 per persoon en kan LTC Naaldwijk daar bovenop nog eens €4.000,00 boete krijgen. Laten we er samen voor zorgen dat we ons op het mooie tennis- en padelpark in Naaldwijk aan de regels houden en hopelijk vanaf 18 november weer een versoepeling van deze regels kunnen zien.

Misbruik Afhangsysteem
De afgelopen weken merken we dat de spelregels van het afhangen van tennis en padelbanen niet altijd volgens de regels plaatsvinden en/of de mazen van de afhangregels worden opgezocht. Spelers die afhangen op andermansnaam, niet-leden die afhangen met pasjes van familie/vrienden en leen die met 'slimmigheidjes' afhangen om 5 kwartier te kunnen spelen. Het mag duidelijk zijn dat dit niet de bedoeling is en de leden die zich netjes aan de geldende afhangregels houden, benadelen. Wie de schoen past, trekt hem aan....

Vacatures
We hebben de volgende vacatures in verschillende besturen en commissies:

  1. Secretaris van de Vereniging
  2. Lid van de PR & Communicatie-commissie
  3. Ondersteuning Ledenadministratie
  4. Lid toernooicommissie