MENU

Nieuws vanuit het bestuur

17 november 2019

LED-verlichting

De nieuwe led-verlichting is nu 100% op orde, de leverancier heeft 8 armaturen rond de 4 gravelbanen en 2 nieuwe smashcours banen gewijzigd. Daarnaast zijn alle lampen afgesteld. Hiermee zijn de problemen met betrekking tot schaduw en slecht zicht verholpen. Dank aan Henri Swaans en Raymond Scholtes voor de avonduurtjes om e.e.a. in goede banen te leiden. In de van der Ende Hal bekijkt de stichting op dit moment welk onderhoud er aan de verlichting gepleegd moet worden. Tevens kijken we naar de mogelijkheid van LED.

Gemeente Westland

Enkele maanden geleden kregen we de boodschap vanuit de Gemeente, dat men bij de opmaak van de nieuwe opstalovereenkomst retributie wenst te ontvangen over het grond bezit van het park. Retributie is een financiële  vergoeding voor een erfdienstbaarheid of een recht van opstal. In 2018 betaalde we aan de Gemeente Westland  € 1.032,- pacht voor gebruik van de grond, daarnaast betaalde we € 5.683,- aan WOZ belasting.

Het eerste verzoek was een retributie van € 9.683, per jaar met daarnaast de WOZ belasting. Voor ons een complete verrassing (net als voor enkele andere sportverenigingen) welke ook nergens in een begroting van onze tennisclub staat opgenomen. We zijn met de Gemeente in gesprek en inmiddels ligt er een voorstel van € 4.600,-. Dit omdat we de bestaande opstalovereenkomsten handhaven en niet een nieuwe maken. Een vreemd fenomeen dus deze retributie, daar het alleen is voor verenigingen welke een nieuwe opstalovereenkomst aangaan.

Parkeren van auto’s

In de wintermaanden komen meer leden met de auto naar het park toe. Het verzoek is om indien de parkeerplaats vol is, de auto niet in de groenstroken te parkeren. De gemeente heeft meerdere malen verzocht dit niet doen in verband met veiligheid van het overige verkeer. Op het parkeerterrein van de voetbal/hockey en het zwembad zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

Bomen op het park.

Binnenkort plaatsen we 4 x 2 dakplatanen op het pad van de fietsenstalling naar het clubgebouw. Deze bomen zijn gesponsord door het Singel-Mix, Dubbelpark en Open bloementoernooi. Een groene aanvulling van ons park.

Op zoek naar nieuwe voorzitter Vereniging

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld stopt Henk Salome in maart 2020 na 9 jaar als voorzitter van de vereniging. Henk zal wel via de Stichting aan de club verbonden blijven. We zijn op zoek naar een lid welke de rol van voorzitter binnen de vereniging op zich wil nemen. Na alle verbouwingen van de laatste jaren is stabilisatie van de vereniging de uitdaging.

Zaken als;
-          Enthousiasmeren van bestuur en vrijwilligers
-          Ledengroei en -behoud
-          Vereniging vertegenwoordigen
-          Fungeren als het geweten van de tennisclub.
vormen een belangrijke rol in deze.

Ben je geïnteresseerd of weet je iemand welke deze rol op het lijf geschreven is stuur dan een email aan bestuur@ltcnaaldwijk.nl.