MENU

Nieuwsbericht bestuur

28 augustus 2023

Op weg naar 2024 ……

De zomervakantie zit er weer op en onze toernooien en evenementen gingen tijdens en na de vakantie ‘gewoon’ door. En met succes. Tijdens de vakantie is het Superflora Open Bloemen toernooi met meer dan 700 tennissers en padellers gehouden! Gelukkig viel het weer (achteraf gezien) mee. De laatste vakantieweek heeft de jeugd een zonnig en succesvol driedaags Zomerfestijn gehad, die Ludo, Linda en enkele enthousiaste jeugdleden organiseerden. En dan is de afgelopen week het dubbelparktoernooi van start gegaan. Dat betekent weer veel gezelligheid en sportiviteit op ons tennis- en padelpark.

Bij de padelcommissie heeft voorzitter Arno Eussen het stokje aan Daan Wesseling door gegeven. Padel groeit en bloeit, dus uitdagingen genoeg! Veel plezier en succes in je voorzittersrol Daan.

Op bestuurlijk vlak zijn er ook nieuwtjes te melden: in september neemt Sjoerd van Staalduine het stokje van Penningmeester over van Henri Swaans, die na meer dan 20 jaren actief te zijn geweest voor LTC Naaldwijk, als Penningmeester gaat stoppen. Leuk en goed om te zien dat ook het bestuur aan het verjongen is. Dat smaakt naar meer, want wie wil er nu niet met enkele leeftijdsgenoten deze mooie club met (be)sturen? 

Neem nou bijvoorbeeld de rol als voorzitter, die met ingang van de komende ALV in maart 2024 vacant is. Meedenken over de toekomst van de vereniging, contact hebben met de KNLTB, gemeente Westland en/of de sportverenigingen op de Hoge Bomen, de bestuursvergaderingen voorzitten en je neus laten zien bij onze toernooien & evenementen, zijn enkele taken die je uitvoert. Moet een voorzitter dat allemaal doen en kunnen? Niks moet en met je bestuursleden spreek je af wie wat binnen het bestuur doet/kan doen. Want het hangt er uiteraard vanaf hoeveel tijd ieder bestuurslid aan dit vrijwilligerswerk kan en wil besteden. Twee dingen zijn duidelijk: vele handen maken licht werk en waar een wil is, is een weg.

Vind je het leuk om hierover eens in gesprek te gaan met één van de bestuursleden of heb je nog vragen, laat dat dan weten aan Hans Mulder (voorzitter, bestuur@ltcnaaldwijk.nl of 06 22 606127) of Jasper Nota (secretaris, secretariaat@ltcnaaldwijk.nl ).

De komende Nieuwsbrieven zullen we meer vacatures in het bestuur en commissies belichten, waardoor we er vanuit gaan dat er toch enkele van onze meer dan 1000 actieve seniorleden zullen reageren …..

Namens het bestuur,
Hans Mulder
Voorzitter