MENU

In de kas bij Van der Knaap Groep

10 mei 2019

Genodigden: relaties, sponsoren en politiek
Als relatie van LTC Naaldwijk ben je van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen bij onze sponsor Van der Knaap in Kwintsheul.
 
Over Van der Knaap Groep
Wie ‘Van der Knaap Groep’ zegt, die zegt ‘groei’. De groep scoort veel punten met de uitstekende groeicijfers over 2016. Groeiende waardering van de buitenwacht, want de peergroup is erg positief over de Van der Knaap Groep. En natuurlijk ook: groei uit kokos en veen dat in allerlei vormen en variëteiten bij klanten wereldwijd wordt afgezet. Die combinatie is de specialiteit van deze groep. Daarbij wordt scherp gekeken naar de twee uitersten van de keten: beschikbaarheid van kokos en veen enerzijds, marktkansen en consumentenwensen anderzijds. Op de kokoslocaties en in de veenconcessies zijn mooie stappen gezet, dus daar is men voorbereid op de toekomst. Aan de zijde van de afzet speelt het innovatiecentrum ‘de Kas’ een belangrijke rol. Zo zijn hier op het gebied van biologische productie van vruchtgroentengewassen succesvolle proeven gedaan. Het mooie is dat de Van der Knaap Groep dat nieuwe product compleet met een gepatenteerde bioreactor, meststoffen én teelttechnisch advies levert. Men verwacht internationaal veel van deze innovatie. Het is aan dit soort continue nieuwe producten voor de professionele tuinbouw en de retail te danken dat de gemiddelde omzetgroei in de afgelopen twee jaar op bijna 15% ligt. Met zulke groei is Nederland natuurlijk veel te klein voor de Groep
 
Locatie: Innovatiecentrum De Kas

Programma:
Eind van de middag met een presentatie, rondleiding en informele afsluiting met een hapje en een drankje.
Definitieve tijd volgt.

Graag aan ons doorgeven uiterlijk 29 mei met hoeveel personen je komt.
Inschrijven via shirley@sdcommunicatie.nl