MENU

Dubbelen

2 november 2021

Vanwege de drukte op sommige avonden, eventuele uitval van de gravelbanen en om iedereen zo veel mogelijk te laten spelen, hebben we onlangs het verplicht dubbelen gecommuniceerd via de app en social media, waaronder de website. Tijdens de bestuursvergadering van maandag 1 november 2021 hebben we dit onderwerp geevalueerd. Achteraf vinden we dat we tijdig, maar vooral beter hadden kunnen communiceren en dat, gezien de baanbezetting op dit moment, het nog niet nodig is om het verplicht dubbelen te introduceren. Hoe het in het begin van het nieuwe jaar gaat worden kunnen we niet inschatten. Feit wil wel, dat de gravelbanen op enig moment niet meer bespeelbaar zijn wegens vorst of om andere redenen. Laten we echter niet op de zaken vooruit lopen. Het goede nieuws is dat je op dit moment gewoon weer kunt singelen.