MENU

Algemene ledenvergadering 2020

10 oktober 2020

Op 22 september jl heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van LTC Naaldwijk in een zaaltje van restaurant Bij5 plaatsgevonden. Bijna 25 van de ruim 1300 leden hebben de moeite genomen hier naartoe te komen, waarvoor dank. Onderstaand de belangrijkste zaken die tijdens de ALV besproken zijn:

  • Ingezonden brief met betrekking tot rookvrij park; afgesproken is dat we een rookvrij park willen hebben en dat er een (tijdelijke) oplossing/plek voor rokers zal worden gecreëerd.
  • Financiële verantwoording 2019 en begroting 2020; na een toelichting van de penningmeester op de geconsolideerde cijfers 2019 en 2020, hebben de aanwezigen het bestuur decharge voor de cijfers van 2019 verleend.
  • Bestuurswijzigingen; Henk Salome en Pieter Eenhoorn nemen afscheid van het bestuur van de vereniging, maar blijven aan de club verbonden. Henk wordt voorzitter van de Stichting (tennis- en padelpark) en Pieter wordt voorzitter van STREP (Stichting Ontwikkeling Recreatief en Prestatief Tennis). Beide heren worden bedankt voor hun belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van LTC Naaldwijk.
  • Hans Mulder (was secretaris) wordt tot voorzitter gekozen en naar een nieuwe secretaris zijn we nog steeds op zoek.

Na de ALV is er afgesloten met een gezellige (afscheids)borrel.
De notulen van de ALV zijn binnenkort op onze site te lezen.