MENU

Contributie 2024

13 februari 2024

In de maand februari 2024 zal, in samenwerking met KNLTBCLUB, de contributie 2024 in één termijn automatisch worden geïncasseerd.
Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Als clublid kun je erop vertrouwen dat je gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Wanneer je vragen hebt over bovenstaande neem dan contact op met de ledenadministratie via: ledenadministratie@ltcnaaldwijk.nl