MENU

Contributie 2023

5 januari 2023

De laatste indexatie van de contributie, inclusief de KNLTB-bijdrage, heeft in 2021 plaatsgevonden. De mogelijkheid tot indexatie is tijdens een ALV vastgesteld. Na een jaar zonder contributieverhoging is LTC Naaldwijk toch genoodzaakt om dit jaar de contributie te indexeren met 5 %. Ter vergelijk, het landelijk inflatiecijfer is circa 11%. De gestegen prijzen voor gas en elektra zijn hier mede debet aan.

Weten wat dat voor jou betekent? Bekijk de nieuwe contributiebedragen op de lidmaatschapspagina.