MENU

Contributie 2023

15 februari 2023

In de maand februari 2023 zal, wederom in samenwerking met KNLTB COLLECT, de contributie 2023 in één termijn automatisch worden geïncasseerd.

Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als clublid kun je erop vertrouwen dat je gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Wanneer je vragen hebt over bovenstaande neem dan contact op met de ledenadministratie via: ledenadministratie@ltcnaaldwijk.nl.