MENU

Communicatie

9 februari 2020

Communicatie
Wellicht het lastigste onderwerp binnen een vereniging met een grote omvang als LTC Naaldwijk. Als bestuur hebben we daarvoor de website, de nieuwsbrief, sociale media als twitter en facebook, de algemene ledenvergadering en een LTC magazine ter beschikking. Daarnaast staan op de website de mailadressen van het bestuur om vragen te stellen of een gesprek aan te gaan. Met regelmaat zijn bestuursleden op het park en zijn dan ook aanspreekbaar voor zaken. Schroom niet om hier gebruik van te maken, want “communicatie werkt twee kanten op”.