MENU

Bericht namens het bestuur

14 januari 2023

Beste leden,

Allereerst wens ik jullie, je familie en vrienden namens het bestuur een gezond, gelukkig en sportief 2023 toe! En wat zal het nieuwe jaar ons brengen?

De afgelopen Corona jaren zijn we dan wel beperkt in onze vrijheden, maar bij LTC Naaldwijk zagen we het enthousiasme om te sporten en daarmee het ledental duidelijk oplopen.  Mede door de aanleg van de derde padelbaan, mogelijk gemaakt door een tiental sponsoren, groeit het aantal leden dat komt padellen ook gestaag. Voor zowel tennis als padel merken jullie vast de drukte op ons park in het aantal reserveringen van alle banen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om met een wachtlijst voor nieuwe leden te gaan werken.

Afgelopen maand hebben we met een delegatie van padellers om de tafel gezeten om te bespreken hoe het bestuur tegen padel bij LTC Naaldwijk in de komende jaren aankijkt. Als bestuur juichen we de ontwikkelingen bij padel in Naaldwijk toe en is het een verrijking van de club. Wie had dat gedacht na alle discussies voor de stemming in 2018 om wel/niet te gaan verbouwen/uitbreiden en wel/niet padelbanen neer te gaan leggen …..

In november hebben met een vertegenwoordiging van alle verenigingen op de Hoge Bomen een kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder Anko Goudswaard gehad. Verkeersveiligheid op en rond sportpark De Hoge Bomen en uitbreidings- & huisvestingsmogelijkheden voor de huidige verenigingen op het sportpark passeerden o.a. de revue. Ook onze wens om verder met padelbanen uit te kunnen breiden, hebben wij aangegeven. De wethouder liet weten bezig te zijn om de gebiedsvisie voor het sportpark, zwembad en de gemeentewerf de komende maanden af te ronden. Dan wordt duidelijk wat er wel en niet zou kunnen. De wethouder is een pragmatische man, die graag directe korte communicatielijnen met de verenigingen wil hebben. Wij houden in ieder geval regelmatig contact met de wethouder om zo dicht mogelijk op het vuur te (blijven) zitten.

Nog even terug naar onze padel: er is een padelcommissie met enthousiaste leden gevormd, die padellen duidelijk op de kaart willen zetten binnen onze vereniging. In deze Nieuwsbrief meer informatie.

Mooi om te zien dat deze leden zich in gaan zetten om de padel te professionaliseren. Misschien heb jij ook wel zin om iets binnen LTC Naaldwijk op te pakken of te doen. Bij de volgende commissies kunnen we als vereniging nog extra hulp gebruiken:
1.       Open toernooi, het voorbereiden en uitvoeren van het SuperFlora Open Bloemen Toernooi,
2.       PR & Communicatie, meehelpen bij het geven van informatie aan leden via de Nieuwsbrieven, Narrowcasting en social media,
3.       Sponsoring, zoeken van nieuwe sponsoren, onderhouden van contacten met bestaande sponsoren en organiseren van sponsorbijeenkomsten, en
4.       Penningmeester, beheren van de financiën van de vereniging.

Vele handen maken licht(er) werk en wij zijn blij als jij daarbij wil helpen, want wij kunnen het niet alleen! Zit er iets bij waarvan je enthousiast wordt of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met één van de bestuursleden: Hans Mulder (voorzitter), Henri Swaans (penningmeester), Jasper Nota (secretaris), Elma vd Bos (jeugd) of René Gode (PR & Communicatie).

En dan nu het nieuwe jaar met allemaal goede voornemens: veel bewegen, gezond eten & drinken, vrijwilligerswerk bij de vereniging gaan doen en naar de ALV komen. De Algemene Ledenvergadering wordt op maandag 13 maart vanaf 20 uur gehouden. De agenda en locatie wordt binnenkort met jullie gedeeld. Ik zie jullie graag bij de ALV, want dan praat je mee!

 

Namens het Bestuur,

Hans Mulder, voorzitter

bestuur@ltcnaaldwijk.nl

mobiel 0622 606127