MENU

ALV verzetten? Jullie toestemming nodig!

29 april 2020

Op 26 maart hadden we de Algemene Leden Vergadering (ALV) van LTC Naaldwijk gepland staan. Formeel moeten de financiële stukken door de leden worden goedgekeurd en wordt er decharge m.b.t. het financiële jaar 2019 aan het Bestuur verleend. Daarnaast stond er ook een bestuurswissel/afscheid van Henk Salome en Pieter Eenhoorn gepland. Door de maatregelen van de overheid, kon de ALV niet doorgaan. Gezien de onderwerpen en het afscheid tijdens de ALV, vinden we een digitale ALV geen goede optie. Normaal gesproken moet de ALV, waarin goedkeuring wordt gevraagd voor de financiële stukken, plaatsvinden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Dit is conform de wet en onze statuten. Gezien de huidige maatregelen wordt dat lastig/niet realiseerbaar en stelt het Bestuur voor om dit op een later moment in het najaar te doen. Daarvoor is jullie toestemming nodig. We willen jullie dan ook vragen een mail te sturen naar secretariaat@ltcnaaldwijk.nl als je het niet eens bent met dit voorstel. Graag ontvangen we je mail voor 8 mei aanstaande.

Vanuit de overheid is men bezig om een noodwet goed te keuren, die het uitstellen van een ALV tijdelijk goedkeurt. Zodra er meer duidelijkheid is, laten we dat jullie weten.