MENU

Uitnodiging ALV op 26 maart

9 februari 2020

Beste tennis- en padelleden van LTC Naaldwijk,

We nodigen je van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van LTC Naaldwijk. Onderstaand vindt je de agenda en de overige stukken zijn terug te vinden op de website www.ltcnaaldwijk.nl of in te zien bij de Penningmeester voor/tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Wat                 : Algemene Ledenvergadering
Wanneer        : Donderdag 26 maart 2020                                                                  
Tijdstip           : Vanaf 19.30 uur koffie, start vergadering om 20.00 uur
Waar               : Van Dijk Flora, Venus 198, Honselersdijk (Trade Parc Westland)

De agenda van de Algemene Ledenvergadering ziet er als volgt uit:
1.    Opening
2.    Voor de vergadering ingekomen stukken
3.    Bestuursmededelingen
4.    Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering dd. 11 april 2019
5.    Jaarverslag 2019 / Terugblik van de voorzitter
6.    Financiële verantwoording seizoen 2019:
a.    Verslag kascontrole commissie
b.    Verkiezing kascontrole commissie
7.    Bestuursverkiezing:

Aftredend zijn Henk Salome (voorzitter) en Pieter Eenhoorn (Technische Commissie). Henk en Pieter stellen zich niet herkiesbaar. Als voorzitter stelt het Bestuur Hans Mulder (nu secretaris) kandidaat. Naar een nieuwe secretaris wordt nog gezocht.

8.    Rondvraag
9.    Uitsmijter: Maurice van Veldhooven met “Generatie Slapjanus”
10.  Sluiting

De stukken behorend bij agendapunt 6 kunt u terugvinden op onze website www.ltcnaaldwijk.nl of liggen voor/tijdens de Ledenvergadering ter inzage.

Voor de organisatie van de ALV bij Van Dijk Flora, is het handig als we vooraf weten hoeveel leden er naar de ALV komen. Je kunt je middels deze link aanmelden.

We zien je graag op 26 maart.
Henk Salome, voorzitter
Hans Mulder, secretaris   (email secretariaat@ltcnaaldwijk.nl)

Op 26 maart vindt de Algemene Ledenvergadering van LTC Naaldwijk weer plaats. Er zijn meerdere redenen om naar de ALV te komen:
1.      De ALV vindt plaats bij één van onze grote en gewaardeerde sponsoren, te weten Van Dijk Flora.
2.      De (financiële) voortgang van onze Vereniging en op ons tennispark worden besproken.
3.      Henk Salome en Pieter Eenhoorn nemen, na meerdere termijnen in het Bestuur te hebben gezeten, afscheid als bestuurslid van de Vereniging.
4.      Als uitsmijter hebben we Maurice van Veldhooven uitgenodigd en hij doet een verhaal over Generatie Slapjanus. Met dit verhaal hoopt hij de ingedutte samenleving in beweging te krijgen. Een verhaal dat door menigeen zal worden herkend en bezighoudt.

De ALV start om 20 uur, maar de koffie staat vanaf 19.30 uur reeds klaar.
Adres Van Dijk Flora: Venus 198 in Honselersdijk (Trade Parc Westland).
De agenda staat op de website bij https://www.ltcnaaldwijk.nl/nl/alv .
Onder het genot van een drankje na afloop, kunnen we de ALV, onze mooie Vereniging en het verhaal van Maurice, nog even na bespreken.

In verband met de organisatie van de avond zijn wij benieuwd hoeveel leden we mogen verwachten, dus vragen we jullie om je via onderstaande button aan te melden.