MENU

Algemene ledenvergadering 2024

7 maart 2024

Graag nodigen wij, het bestuur van LTC Naaldwijk, jullie van harte uit voor onze Algemene ledenvergadering. Kijk hier voor de agenda, de overige stukken behorend bij agendapunt 5 en 6 zijn hier terug te vinden.

Graag tot 26 maart aanstaande!

met sportieve groeten,
namens het bestuur van LTC Naaldwijk,

Hans Mulder, voorzitter en
Jasper Nota, secretaris