MENU

Algemene ledenvergadering 2021 vervolg

24 oktober 2021

Tijdens de vorige ledenvergadering waren er veel te weinig leden om goedkeuring te geven aan de (gewijzigde) statuten, in verband met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Om die reden mag het bestuur een 2e vergadering uitschrijven, waarbij een meerderheid van stemmen genoeg is om goedkeuring te verkrijgen. De 2e vergadering vindt plaats op 16 november vanaf 19:30 in de bestuurskamer op LTC Naaldwijk. De gewijzigde statuten, alsmede de uitnodiging, staan op de website onder LTC Naaldwijk / ALV. Graag zien we jullie op bovengenoemde datum in de bestuurskamer.