MENU

Algemene ledenvergadering 2021 extra

14 november 2021

Omdat een gering aantal leden aanwezig was bij de laatste algemene ledenvergadering zijn we verplicht een nieuwe vergadering te houden om de statuten goedgekeurd te krijgen. Deze vergadering wordt gehouden via Teams. Geef hiervoor je mailadres door zodat je een uitnodiging kunt krijgen om de vergadering bij te wonen. Voor meer informatie, klik hier voor de uitnodiging. Voor de statuten ga op onze site naar LTCNaaldwijk en dan alv. Onderaan staan de gewijzigde statuten.