MENU

Algemene ledenvergadering 2019

25 maart 2019

Beste tennis- en padelleden van LTC Naaldwijk,

We nodigen je van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van LTC Naaldwijk.
Onderstaand vind je de agenda en de overige stukken zijn terug te vinden op de website, of in te zien bij de Penningmeester voor/tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Wat : Algemene Ledenvergadering
Wanneer : Donderdag 11 april 2019
Tijdstip : Vanaf 19.30 uur koffie, start vergadering om 20.00 uur
Waar : Van der Ende Pompen, Aartsdijkweg 23, Maasdijk

De agenda van de Algemene Ledenvergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Voor de vergadering ingekomen stukken
3. Bestuursmededelingen
4. Goedkeuring notulen Extra Algemene Ledenvergadering dd. 27 maart 2018
5. Jaarverslag 2018
6. Financiële verantwoording seizoen 2018:
a. Verslag kascontrole commissie
b. Verkiezing kascontrole commissie
7. Lidmaatschapsvormen en contributieverhoging
8. Terugblik Uitbreiding en Opening tennispark LTC Naaldwijk
9. Bestuursverkiezing: aftredend Wanda Wensveen (penningmeester) en Hans Mulder (secretaris).
10. Rondvraag
11. Sluiting

De stukken behorend bij agendapunt 4 en 5 kunt u terugvinden op onze website of liggen voor/tijdens de Ledenvergadering ter inzage.

We zien u graag op 11 april.

Henk Salome, voorzitter
Hans Mulder, secretaris (email secretariaat@ltcnaaldwijk.nl)