MENU

Afscheid Henk Salome en Pieter Eenhoorn

6 maart 2020

Tijdens de komende ALV -donderdag 26 maart- nemen Pieter Eenhoorn en ondergetekende afscheid van het verenigingsbestuur.
Pieter zal als voorzitter van de Strep de ontwikkeling van prestatief tennis blijven coördineren en zelf ga ik voor enige tijd in het bestuur zitten van de stichting welke het vastgoed beheert en dit tezamen met Henri Swaans.
Het waren 9 bestuursjaren waarin de vereniging een complete metamorfose heeft ondergaan, dit is gebeurd met de steun en kritische blik van bestuursleden, vele vrijwilligers en leden, waarvoor jullie hartelijke dank.
We wensen het bestuur veel succes toe om LTC Naaldwijk daar te laten groeien waar mogelijk, Padel, jeugd en senioren alsmede alle mogelijkheden om competities of nieuwe competities te ontwikkelen, dit uiteraard in een prachtige omgeving met een fraai Paviljoen waar gezelligheid en saamhorigheid voorop staat.
Veel tennisplezier toegewenst,

Pieter Eenhoorn en Henk Salome