MENU

Vrijwilligerscoordinator gezocht!

17 mei 2024

Vrijwilligerscoördinator

Wat doe je: het planmatig aandacht besteden aan de vrijwilligers in de vereniging.

Taken
▪ Je houdt de vrijwilligersadministratie up to date.
▪ Je probeert nieuwe vrijwilligers voor openstaande vacatures te verwerven.
▪ Je zorgt voor de introductie van de nieuwe vrijwilligers en de begeleiding daarbij.
▪ Je helpt mee met het organiseren van een leuke vrijwilligersdag en het organiseren van vrijwilligersgeschenken.
▪ Je behartigt de belangen van de vrijwilligers: waardering, verzekering en dergelijke en houdt rekening met de wensen van de vrijwilliger.
▪ Je draagt er zorg voor dat er goede en duidelijke afspraken worden gemaakt met vrijwilligers. Over de werkzaamheden en de wijze waarop en condities waaronder deze worden uitgevoerd.

Gezien het stijgend aantal vrijwilligers zijn we op zoek naar jou, onze nieuwe vrijwilligerscoördinator, die in ieder geval administratief alles strak bijhoudt en waar nodig de overige taken aandacht geeft. Alles om te zorgen voor een actief en gezellig vrijwilligersbestand, waar de vereniging op kan steunen.