MENU

Opening LTC Naaldwijk

LTC Naaldwijk heropent haar tennispark!!

Wat vooraf ging
In 2018 heeft het Bestuur toestemming gevraagd aan de Algemene Ledenvergadering het tennispark te mogen uitbreiden en waar nodig te renoveren. Met grote meerderheid werd "ja" tegen de plannen gezegd.
Om de leden meer betrokken te krijgen bij de vereniging werd via crowd funding een groot gedeelte van het geld door de eigen leden als lening verstrekt aan de vereniging. Subsidies van de gemeente zorgde mede voor de financiering van de uitbreiding.

Wat waren nu de plannen?
Het meest ingrijpende in de plannen waren de aanleg van 3 extra tennisbanen en 2 Padelbanen. Voorts zou het hekwerk vernieuwd worden, nieuwe parkeerplaatsen komen, alsmede een grote fietsenstalling en zou alles voorzien worden van ledverlichting. Tot slot zouden de huidige 4 gravelbanen gerenoveerd worden naar Gravel Premium Plus, zou het terras een facelift krijgen, het Paviljoen uitgebreid en gerenoveerd worden en zou er een forse opslagruimte komen op de locatie waar nu de zeecontainers staan. Zie afbeelding hieronder.

En dan moeten de plannen werkelijkheid worden. Na vele vergaderingen en bijeenkomsten werden dan eindelijk de offertes getekend en kon de uitbreiding beginnen. Alvorens de werkzaamheden door de diverse bedrijven begonnen, waren een aantal vrijwilligers bereid de handen uit de mouwen te steken en het park te ontdoen van vlaggen, masten, reclamedoeken, terrasmeubilair enz. In oktober werd er daadwerkelijk begonnen met de uitbreiding. Dit had natuurlijk wel consequenties voor de beschikbaarheid van de banen.

In oktober 2018 begonnen de grote werkzaamheden. Het park werd verder ontruimd en de graafmachines deden hun intrede. De uitbreiding kon nu pas goed beginnen. Wegens ruimtegebrek moesten een aantal leden die les hadden van Burgersdijk uitwijken naar de Rhijenhof. Dit was even vervelend maar werd door de leden geaccepteerd. In december werd begonnen met de uitbreiding van het Paviljoen. Aan de achterzijde werden langzamerhand de contouren al zichtbaar. Ook het tegelwerk werd aangepakt en zoals het er nu naar uitzag lagen alle aannemers op schema. Een tegenvaller was de aanwezigheid van asbest waar 2 nieuwe smashcourtbanen zouden komen. Uiteindelijk is ook dat goed gekomen. Het gebruik maken van de kleedkamers en toiletten kon helaas niet meer en om die reden werden buiten toiletten geplaatst. Naast bovengenoemde werkzaamheden werd het idee geopperd om met de uitbreiding van het park een nieuw logo, alsmede een nieuwe website te presenteren. Deze werden respectievelijk uitbesteed aan SD communicatie en JEM-id. 

Tot en met december konden de werkzaamheden door blijven gaan. In januari daarentegen begon de vorstperiode en moesten de werkzaamheden tijdelijk stopgezet worden. De ledverlichting was inmiddels aangelegd en er was een kleine tegenvaller. De damwand van het terras vertoonde gebreken en moest dus opnieuw aangelegd worden. Verder was men bezig met cameratoezicht, bestrating en het schilderwerk. Het bouwbestuur was bezig met de laatste details zoals de groenvoorziening, bankjes en verder alle kleine details welke het tennispark een mooi aanzien geven. De commissie die de opening zou gaan verzorgen was inmiddels ook druk in de weer, want een park zonder feestelijke opening is niet denkbaar. 

In maart was het even afzien. De leden konden het Paviljoen niet in omdat deze hermetisch afgesloten was als gevolg van het leggen van een nieuwe vloer. De paviljoenbeheerder moest tijdelijk de drankjes in de hal gaan serveren. Deze was nog wel toegankelijk. Voorts ging men aan de slag met de aanleg van de padelbanen. In de week voorafgaand aan de heropening is de beplanting geplaatst. Het zal nog wel even duren voordat de plantjes de hoogte in gaan, maar het begin is er. In de laatste week werden de puntjes op de i gezet, werd het park opgeruimd en zijn we klaar voor de start van de competitie.

Via deze weg willen we alle bedrijven, aannemers en werklieden, alsmede de vele vrijwilligers en leden bedanken voor hun inzet om het park van LTC Naaldwijk op tijd af te krijgen voor de opening en deze te maken zoals het nu is. Het park is uitgebreid, gerenoveerd, schoon en gereed voor de toekomst. Laten we het met z'n allen zo houden. 

Wij wensen jullie veel speelplezier op ons vernieuwde park.

Het Bestuur