MENU

Lidmaatschap 2023

11 april 2023

Door de aanleg van de drie padelbanen, veel tennissende seniorleden die vanaf de aanleg van de padelbanen ook zijn gaan padellen en de aanwas van nieuwe senior (padel)leden, is de druk op onze drie padelbanen hoog. Dat betekent dat deze doordeweeks ’s avonds en in het weekend meer dan goed bezet zijn. Ook op de tennisbanen zien we, zeker als in de winter de gravelbanen er door vorst uitliggen en het competitieseizoen, een hoge druk op de beschikbare smash courtbanen.

Hierdoor zijn we genoodzaakt om een wachtlijst voor nieuwe seniorleden in te stellen. Daarbij maken we een onderscheid tussen tennis en padel. Het werkt per 1-1-2023 alsvolgt: een aspirant (nieuw) lid meldt zich via onze website aan en geeft daarbij aan of hij/zij wil gaan tennissen en/of padellen. Er is een aparte wachtlijst voor tennis en padel. Indien iemand heeft aangegeven dat hij/zij wil gaan tennissen, kan hij/zij lid worden wanneer een huidig tennislid zich heeft afgemeld. Voor padel geldt hetzelfde. Een aspirant lid kan zich ook voor beide sporten opgeven, maar zal wel op twee aparte wachtlijsten terecht komen. In de praktijk kan een aspirantlid dus nu lid worden van het tennissen, als er een opzegging voor een tennissend lid tegenover staat en dat voor de padel dit pas op een later moment kan.

Indien je nieuw tennislid bent, krijg je de rechten om in het reserveringssysteem tennisbanen af te hangen en niet de padelbanen. Andersom geldt dat uiteraard ook.

De Ledenadministratie biedt als alternatief ten alle tijden een daglidmaatschap, omdat dat daar nog voldoende baancapaciteit voor tennis en padel aanwezig is. Je kunt dan doordeweeks tot 19 uur padellen en/of tennissen. Consequentie van een daglidmaatschap is wel, dat er niet aan KNLTB-competitites en KNLTB-toernooien kan worden deelgenomen.

Voor junioren geldt bovenstaande niet en die kunnen nu normaal lid worden.
Om te kunnen lessen bij Burgersdijk Tennis, moet men lid van de vereniging zijn en dus speelgerechtigd voor tennis en/of padel.

Uiteraard is de vraag naar uitbreiding van het aantal padelbanen ook tijdens de laatstgehouden ALV gesteld. De Stichting die hier verantwoordelijk voor is, geeft aan dat ze op dit moment én geen ruimte beschikbaar op of naast het park voor de aanleg van nieuwe padelbanen én niet voldoende financiële middelen om dat te bekostigen hebben. Om financieel gezond te blijven wil de Stichting eerst de financiële lasten m.b.t. de uitbreiding van het park in 2019 verlagen voordat er nieuwe investeringen plaats gaan vinden. Het bestuur van de vereniging staat hier volledig achter.