MENU

In memoriam Wim Gieselbach

4 november 2020

Op zondag 25 oktober jl. is Wim ons na een kort ziekbed als gevolg van corona ontvallen. Wim was 35 jaar lid van LTC Naaldwijk. In deze periode heeft Wim zich in diverse commissies ingezet voor de club. Zo was hij lid van de bar-, evenementen- en bouwcommissie. In 2012 bij de grote renovatie als in 2018 bij de nieuwbouw van het Paviljoen was hij betrokken.

Wim was een markant en menslievend persoon, een verenigingsman pursang. We zullen zijn humor, lach en gezelligheid gaan missen.

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van een sportieve persoonlijkheid.

Wij wensen Wyneke, kinderen en kleinkinderen veel kracht bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur en leden van LTC Naaldwijk.