MENU

Contributie 2e termijn 2019

10 mei 2019

In de maand juni 2019 zal, wederom in samenwerking met KNLTB COLLECT, de 2e termijn van de contributie 2019 automatisch worden geïncasseerd.
Dit geldt niet voor de leden die zich in 2019 hebben aangemeld. Zij hebben hun eigen data voor de automatische incasso.

Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als clublid kun je erop vertrouwen dat je gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.
Wanneer je vragen hebt over bovenstaande neem dan contact op met de ledenadministratie via: ledenadministratie@ltcnaaldwijk.nl