MENU

Contributie 2021

12 januari 2021

Rond 25 februari wordt de contributie voor het nieuwe seizoen in één termijn automatisch geïncasseerd. Kijk op de website onder LTC Naaldwijk/Lidmaatschap voor de nieuwe bedragen of klik op de volgende link: contributie

Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als clublid kun je erop vertrouwen dat je gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Wanneer je vragen hebt over bovenstaande neem dan contact op met de ledenadministratie via: ledenadministratie@ltcnaaldwijk.nl