MENU

Bericht vanuit het bestuur

10 oktober 2021

Op 5 oktober heeft de ALV weer plaatsgevonden. In totaal 17 leden (incl. bestuur) hebben de ALV die bij BIJ5 werd gehouden, bijgewoond. Naast de gebruikelijk onderwerpen als bestuursmededelingen, notulen, financiën en bestuursverkiezing, stond ook de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) op de agenda.

De wet maakt de wettelijke regeling voor bestuur en toezicht, zoals deze al geldt voor de BV’s en de NV’s, ook van toepassing op verenigingen. De overheid wil met deze wet voorkomen dat verenigingen worden geschaad door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van posities. De wet is per 1 juli 2021 in werking getreden. Zie voor meer informatie https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/juridisch/wbtr/ .

De statuten en het huishoudelijke reglement zijn aangepast, door juriste van de KNLTB akkoord bevonden en zullen nu door de ALV moeten worden goedgekeurd. Bij deze ALV dient minimaal tweederde van de leden aanwezig te zijn en dat was 5 oktober duidelijk niet het geval. Daarom is een extra ALV nodig, die we op dinsdag 16 november vanaf 20 uur inplannen. Het enige agendapunt is de goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Bij het agendapunt Bestuursverkiezingen hebben we afscheid genomen van Arno Eussen, die de jeugdafdeling de afgelopen jaren heeft gestructureerd. Arno, bedankt voor je tijd en inzet om de jeugdafdeling op een hoger plan te krijgen. Elma van den Bos heeft het stokje van Arno reeds begin dit jaar over genomen. René Gode (PR & Communicatie) heeft zich opnieuw herkiesbaar gesteld en is door de ALV herkozen.
De functie van secretaris is het afgelopen jaar vacant geweest en Jasper Diekema heeft zich als nieuwe secretaris aangemeld, waarmee de ALV (uiteraard) akkoord is gegaan. Jasper van harte welkom en veel succes & plezier in je nieuwe rol bij LTC Naaldwijk.

Tot slot heeft de voorzitter de uitdaging van het bestuur, het vinden van voldoende vrijwilligers, aan de aanwezigen voorgelegd. Een vereniging met meer dan 1000 actief spelende seniorleden en moeite hebben om verschillende functies in bestuur en commissies in te vullen: HOE IS DAT MOGELIJK? De komende jaren gaan er verschillende mensen uit het bestuur stoppen en moeten dus worden vervangen. Ook hier geldt: vele handen maken licht werk! Dus zie je een vacature in het bestuur of commissie, klik deze dan niet direct weg, maar vraag jezelf af of het geen tijd wordt om je maatschappelijke verantwoording te pakken en in ieder geval het gesprek over een vacature aan te gaan.

Ik wil de aanwezige leden bedanken voor hun constructieve inbreng en hoop de volgende ‘gewone’ ALV in maart/april 2022 meer leden bij de ALV te mogen begroeten.

Namens het Bestuur,
Hans Mulder, voorzitter