MENU

Bericht vanuit het bestuur

11 januari 2022

Beschikbaarheid gravelbanen
De zes gravelbanen zijn als gevolg van het opvriezen van de belijning niet bespeelbaar. Afhankelijk van de weersontwikkelingen worden de banen begin/medio maart of zoveel eerder weer gebruik gereed gemaakt voor de start van het nieuwe seizoen 2022.

Als gevolg van het niet kunnen beschikken over zes gravel en de geldende Corona maatregel is het voor senioren alleen mogelijk om tot 17:00 uur te singelen op de overige zes smash courtbanen. Het bestuur heeft besloten dat deze banen digitaal gereserveerd kunnen worden i.p.v. alleen fysiek op de club.

Contributie 2022
Het bestuur heeft besloten, gelet op de geldende coronamaatregelen met bijbehorende beperkingen tot spelen, de contributie voor 2022 niet te indexeren met een prijspeilcorrectie (circa 2 ½ %) en de ophoging van de KNLTB-bijdrage van € 0,53 maar op het niveau van 2021 te handhaven. Voor het seizoen 2023 wordt de contributie wel geïndexeerd en wordt de stijging van de KNLTB-bijdrage 2022 van € 17,99 naar € 18,52 ook verdisconteerd. Het winterlidmaatschap is vastgesteld op € 95.

De contributie 2022 wordt eind februari a.s. geïncasseerd.

Extra ALV d.d. 16 november 2021
Op 16 november is de extra ALV gehouden die nodig was om de statuten officieel te kunnen wijzigen in verband met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Tijdens de extra ALV, die we digitaal hebben gehouden, heeft het Bestuur toestemming gekregen voor het wijzigen van de statuten. De nieuwe statuten worden nu door notariskantoor Remmerswaal bekrachtigd. Hartelijk dank aan de leden die de moeite hebben genomen om deze extra ALV (digitaal) bij te wonen.

Volgende ALV 2022
Op 21 maart 2022 vindt de jaarlijkse ALV van onze vereniging in de bestuurskamer van het clubhuis plaats. Zet deze datum, vast in je agenda!

Corona
De overheidsmaatregelen van de overheid dwingen ons tot beperkingen die we liever niet zien, zoals een clubhuis dat dicht is en alleen singelen voor senioren tot 17 uur. Gelukkig is er voor de jeugd versoepeling gekomen: Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kunnen vanaf woensdag 12 januari tot 20:00 uur buiten sporten (vrij spelen en trainen) en onderlinge wedstrijden spelen op de eigen club. Hiervoor geldt geen maximale groepsgrootte. Voor senioren geldt nog steeds dat er alleen mag worden gesingeld (tennis EN padel). We vragen jullie dringend je aan alle overheidsmaatregelen te houden, want boetes voor het niet nakomen van deze overheidsmaatregelen, worden direct op de betreffende leden verhaald.

De huidige maatregelen zijn terug te lezen op https://corona.knltb.nl/nieuws/2022/01/versoepeling-buitensporten-jeugd-en-aanscherping-maatregel-trainen-bij-tweetallen/