MENU

Bericht vanuit het bestuur (juli)

9 juli 2021

Toernooien op ons tennis- en padelpark.
De afgelopen week was het gezellig druk op ons park: Het Open Jeugd tennistoernooi, het single-mix tennistoernooi voor senioren en in het weekend van 2/3 juli een padeltoernooi. Lekker weer, een vol terras en veel sporters & bezoekers. Volop bedrijvigheid. Zo zien we het graag op ons park!

Contributie 25 euro omhoog?
Als we niet snel een vrijwilliger voor de vacature van Secretaris van onze Vereniging met meer dan 1000 actieve seniorleden vinden, zijn we genoodzaakt dit uit te besteden aan een professionele partij. Deze vacature staat nu bijna 1,5 jaar open en is niet meer te combineren met de andere bestuursfuncties. Bij navraag bij een mogelijke professionele partij, komt dit neer op bijna 25 euro per seniorlid per jaar extra contributie. Dit vinden wij als Bestuur geen wenselijke situatie, maar indien zich geen seniorlid voor de functie van secretaris meldt, is er wat ons betreft geen andere oplossing. Wie pakt de handschoen op?

ALV
De volgende ALV staat gepland op 5 oktober 2021. Naaste de reguliere agendapunten zoals Financiën en bestuursverkiezing, worden ook nieuwe statuten ter stemming gebracht. Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden. Deze wet regelt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor o.a. bestuurders van verenigingen en stichtingen. Dit betekent voor ons geen grote wijzigingen, want we voldeden al grotendeels aan de eisen die nu in deze wet worden gesteld. Omdat het een statuutswijziging betreft, moeten de leden hier tijdens een ALV mee instemmen. Richting de ALV zullen we jullie hier meer informatie over geven.

Gedeeltelijke ledenstop
Het afgelopen jaar hebben we gezien dat, mede de corona-omstandigheden, de tennissport een aantrekkingskracht op mensen heeft gehad en dat zien we ook duidelijk terug in de groei van ons ledental. Om er voor te zorgen dat we met name ’s avonds niet meer wachttijden willen creëren, hebben we besloten om de komende maanden geen nieuwe leden voor het  volledige senior- en zomerlidmaatschap toe te laten. Senioren kunnen nog wel als daglid inschrijven (met de uiteraard daarbij horende restricties). Voor de junioren verandert er nog niets. In september zullen we beslissen wat we vanaf 1 oktober doen.