Uitnodiging Ledenvergadering 24 april

Uitnodiging Buitengewone Ledenvergadering

Naaldwijk,12 april 2012 

Beste leden van LTC Naaldwijk,

Tijdens de laatste ledenvergadering in november 2011 stond de toekomstvisie van LTC Naaldwijk centraal. Toen hebben we toegezegd om de leden in het voorjaar van 2012 nader te informeren over de voortgang van deze ambitieuze plannen.
Hiervoor hebben we een ‘Buitengewone Ledenvergadering’ gepland op dinsdagavond 24 april vanaf 20:00 uur op ons park. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 

3 subdoelstellingen
Alle leden ontvingen afgelopen najaar al onze toekomstvisie in een mooi boekwerkje op papier. In grote lijnen gaat het daarin om drie subdoelstellingen:

- het realiseren van een winterfaciliteit inclusief 4 Smash Court banen;
- het renoveren van 5 banen naar een andere ondergrond en het renoveren van 2 gravelbanen;
- de verpachting van de kantine, mogelijk gekoppeld aan het onderhoud van het park.

Resultaten commissies
In de afgelopen periode zijn diverse commissies bezig geweest met het onderzoeken en uitwerken van deze subdoelstellingen. Dinsdagavond 24 april worden de leden aan de hand van diverse presentaties geïnformeerd over de resultaten. Uiteraard staan we daarbij ook stil bij de financiële haalbaarheid van de investeringen en de verwachte exploitatie.

Vragen en besluitvorming
Na de presentaties is er gelegenheid om vragen te stellen en afsluitend vraagt het bestuur de leden mandaat om de plannen verder uit te voeren. Als alles volgens plan verloopt, kunnen we jullie op ons grote feest “50 jaar LTC Naaldwijk” op 15 september a.s. informeren over de feitelijke uitvoering.

Graag tot ziens op de 24e

Namens het bestuur,
Henk Salome,
Voorzitter

Sponsors LTC Naaldwijk