Contributie 1e termijn 2018

In de maand november zal, wederom in samenwerking met KNLTB COLLECT, de 1e termijn van de contributie 2018 automatisch worden geïncasseerd. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Als clublid kun je erop vertrouwen dat je gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Wanneer je vragen hebt over bovenstaande, neem dan contact op met de ledenadministratie via: ledenadministratie@ltcnaaldwijk.nl.

Sponsors LTC Naaldwijk