Voortgang uitbreiding park

De uitkomst van de ALV hebben jullie op de website kunnen lezen. We blijven jullie informeren middels de nieuwsbrief en sociale media over de voortgang. Om heel helder te zijn, het bestuur wil nog steeds de baancapaciteit en het clubgebouw vergroten, ook het opknappen van de kleedkamers en renovatie van parkonderdelen behoort hierbij. Uitgangspunt is hierbij dat de werkzaamheden eind 2018 aanvangen.

Inmiddels heeft hetarcheologisch onderzoek plaats gevonden en de uitkomst zal deze week bij de gemeente liggen.Dan staat afgifte van de vergunning onder voorbehoud verhuizing toneelverenigingen niets meer in de weg. 

Met B.AS. Sportbegeleiding zijn 4 aannemers geselecteerd, op basis van de aanbieding, prijs en kwaliteit volgt een afspraak met een van deze partijen. M.b.t. de uitbreiding van het clubgebouw lopen er gesprekken met een aannemer.

Qua financiering worden op dit moment enkele alternatieve plannen ontwikkeld. Over alle punten verwachten we in de volgende nieuwsbrief meer te kunnen melden.

Sponsors LTC Naaldwijk