Extra ALV op 7 september gaat niet door!

Beste leden,

We zijn nu bijna twee jaar bezig met de uitbreidingsplannen van onze vereniging en gaan richting uitvoering van de plannen. Om hiervoor formeel toestemming te vragen aan de leden, stond er op 7 september een extra ALV gepland. Stond, omdat we maandagavond met de besturen van de Vereniging en de Stichting LTC Naaldwijk hebben besloten deze nu niet door te laten gaan. Hieronder vertellen we waarom en wat de volgende stappen zijn.

Na een intensieve periode van voorbereidingen tot deze zomer, is er deze week weer veel gebeurd rondom onze uitbreidingsplannen. Na een constructieve bijeenkomst op maandagochtend j.l. met enkele ambtenaren van de gemeente Westland waren we positief gestemd met betrekking tot de operationele zaken voor de uitbreiding van het tennispark. Echter de vergunning moet nog verstrekt worden!

Wat ons verbaasde in een bijeenkomst met wethouder Ouwendijk op maandagmiddag, dat na eerdere toezeggingen vanuit de diverse partijen voor een extra financiële ondersteuning, de wethouder aangaf dat de gemeente niet de volledige financiële toezegging na zal komen.

Het huidige park bestaat twintig jaar, in al deze twintig jaar hebben we als leden alle kosten van onderhoud banen, groenvoorziening alsmede kosten van uitbreiding met vier banen de realisatie van de Van der Ende Hal etc. voor 100% zelf betaald vanuit de contributie . Twintig jaar lang betalen we de Gemeente een bescheiden vergoeding voor gebruik van de grond. In totaal hebben we het hier over een bedrag van ca € 2,5 miljoen wat door jullie als lid en door sponsors is bijgedragen. Na twintig jaar vragen we een stukje extra subsidie € 220.000,- om onze plannen te realiseren en vangen we bot.

Daarnaast hebben jullie wellicht via de Westlandse media vernomen dat de toneelverenigingen met de gemeente in gesprek zijn over hoe en wanneer ze naar een andere locatie kunnen verhuizen. Ook hier is de vraag of de gemeente haar eerder gedane toezegging dat de toneelverenigingen voor 1 december 2017 niet meer op hun huidige locatie op de Hoge Bomen zullen zitten.
Gezien bovenstaande ontwikkelingen en onzekerheden, hebben we als bestuur van de Vereniging en Stichting LTC Naaldwijk besloten dat het geen zin heeft om jullie te vragen om naar de extra ALV op 7 september te komen.

De extra ALV in Bij5 a.s. donderdagavond gaat dus niet door!

We hopen dat er op korte termijn meer duidelijkheid komt m.b.t. de werkelijke
financiële toezegging van de gemeente Westland. Daarna zullen wij als bestuur
naar gewijzigde (financiële) plannen/uitgangspunten moeten kijken. Dit betekent dat we nu een extra ALV in willen plannen op donderdag 2 november. Omdat we als bestuur nog steeds 100% achter onze plannen staan en we verwachten dat er een goede (financiële) oplossing met de gemeente uit gaat komen, gaat de geplande Gala-avond op 9 november gewoon door en zal de closed crowd funding onder de leden na de extra ALV op 2 november worden gestart (en niet op 7 september zoals in onze brief van afgelopen week stond vermeld).

Tot slot willen we jullie vragen om de politieke agenda te volgen en naar de raadszaal tekomen als het onderwerp LTC Naaldwijk op de agenda staat, om de politiek te laten weten dat deze manier van handelen niet acceptabel is. Hopelijk ziet de politiek in dat ze haar toezeggingen , alsnog waar moeten maken.


Met vriendelijke groeten,
Henk Salome
Voorzitter LTC

Sponsors LTC Naaldwijk