Uitbreiding park

Plannen uitbreiding LTC Naaldwijk

De vergunning voor uitbreiding clubgebouw, opslagruimte en vergroten park zijn inmiddels ingediend bij de Gemeente Westland. Het clubgebouw alsmede de opslagruimte zijn getekend door LTC lid Henk van Reeven (Abacus Architecten). Op dit moment is men aan de technische tekening en het Programma van Eisen aan het uitwerken. Daarna zal aan drie partijen worden gevraagd om een offerte te maken. Zie bijlage 1 voor de uitbreidingsplannen en de toekomstige inrichting van het clubgebouw. Voor de uitbreiding van het park hebben we een afspraak gemaakt met B.A.S, zij hebben veel ervaring in het begeleiden van aanleg en renovatie sportparken. Natuurlijk zal een eigen bouwcommissie met leden van LTC Naaldwijk aanspreekpunt zijn.

Wat zijn de plannen in grote lijnen?

(zie ook visiedocument 2016-2020)

  • Verplaatsen van hekwerk rond Rabobaan, doel hiervan is om toeschouwers de wedstijden beter te laten volgen.
  • Aanleg van twee smashcourt banen op huidige locatie van de noodscholen en de toneelvereniging.
  • Voor het terras 2 gravelbanen (premium Plus) aanleggen.
  • Hierbij komen de huidige parkeerplaatsen te vervallen. De ruimte die hierdoor overblijft zijn nu padel banen ingetekend, maar deze worden in deze fase nog niet uitgevoerd.
  • De entree van het park gaat naar de kant van het zwembad. Daar komt tevens een grote parkeerplaats en fietsenstalling.
  • Het terras krijgt een facelift. Het speeltuin en mini baantje gaan naar een andere locatie.

Uiteraard hebben we als bestuur nog meer wensen zoals de renovatie van de huidige vier gravelbanen en de inrichting/ realisering van de padel banen. Maar dit zal niet in dit plan worden meegenomen.

Extra ALV

Om met de leden hierover te discussiëren en tot besluitvorming te komen over de bovenstaande plannen houden we op 2 november een extra algemene ledenvergadering. Uiterlijk 1 december willen we starten met de uitbreiding van alle facetten zoals boven genoemd. Eind maart 2018 moeten alle werkzaamheden klaar zijn en het vernieuwd park weer volledig bespeelbaar zijn.

Financiƫn

Via de media heeft u kunnen lezen dat gemeente Westland heeft toegezegd LED verlichting voor de banen aan te leggen. Daarnaast zal de gemeente ook een financiële bijdrage te verstrekken boven op de huidige 25% subsidieregeling. Een gezonde tienjarige planning rechtvaardigt de investeringen in LTC Naaldwijk.

Belangrijk hierbij is wel dat we met een crowdfunding actie onder de eigen leden € 250.000 voor deze plannen ophalen. Deze actie gaan we opzetten met Kapitaal op Maat. Dit is een mooie webapplicatie die ons flink zal ontlasten met administratieve zaken rondom deze crowdfunding.  Alle informatie zoals de investeringen, de tienjarige begroting, het visiedocument en verdere algemene informatie over deze crowdfunding actie staan duidelijk vermeld op deze site om alles zo transparant mogelijk te houden. Na de algemene ledenvergadering van 2 november zal de site online komen.

We gaan leden, sponsors en belangstellende vragen om LTC Naaldwijk financieel te steunen. Dit enthousiasme zal bepalen of we onze plannen kunnen realiseren. Je kan meedoen met een vijfjarige lening hierover ontvang je 3% rente per jaar. Hierbij vindt een jaarlijks rente en aflossing plaats.

Mocht jij al interesse hebben om mee te doen, laat het ons dat alvast even weten. Want hoe eerder we de € 250.000 ophalen hoe sneller we zekerheid hebben over de realisatie van onze plannen. 

Plattegronden

begane grond bestaand: kantine, oefenbaan en speeltuin
begane grond gewijzigd: kantine, oefenbaan en speeltuin

 

 

Sponsors LTC Naaldwijk