LTC Naaldwijk voert VOG-beleid in

Met ingang van 1 juni 2017 voert LTC Naaldwijk een VOG-beleid in. Het bestuur licht hierbij toe waarom een VOG-beleid van belang is en wat we daaronder moeten verstaan.

Wat is een VOG?
VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. Uit deze verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Waarom vragen sportverenigingen een VOG?
Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat een sportvereniging zien dat de veiligheid van de leden serieus wordt genomen.

Is een VOG genoeg?
Misbruik kan helaas nooit 100 procent worden voorkomen en het vragen van een VOG van vrijwilligers en betaalde krachten is slechts één van de maatregelen ter preventie van seksuele intimidatie. Andere maatregelen die een sportbond of sportvereniging kan nemen, zijn bijvoorbeeld het maken van een risicoanalyse, het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon of het opstellen van gedragsregels voor de begeleiders.

Hoe lang is een VOG geldig?
Het aanvragen van een VOG is een momentopname, dit zegt niets over de toekomst van iemand. Daarom adviseert het NOC*NSF om elke 3-5 jaar opnieuw een VOG voor iemand aan te vragen.

Waar zet LTC Naaldwijk op in?
Het bestuur van LTC Naaldwijk heeft op basis hiervan besloten tot de volgende eigen acties:

- de club vraagt een VOG-verklaring van het bestuur en alle geledingen die in direct contact staan met de jeugd van LTC Naaldwijk (en eventuele jeugdige bezoekers van de club). Denk hierbij aan de Jeugdcommissie, de Wedstrijdcommissie en de organisatie van een zomertenniskamp. Deze verplichting geldt evenzeer voor de trainers (vaste en invallers) van de tennisschool Burgersdijk  Tennis;

- de club stelt een vertrouwenspersoon aan: een centraal aanspreekpunt die ervoor zorgt dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Bij een vertrouwenspersoon kunnen kinderen en anderen terecht met vragen die ze niet gemakkelijk stellen of waarvan ze bang zijn dat er niet serieus op gereageerd gaat worden.

De volgende stappen.

  1. We zetten ons VOG-beleid binnenkort op onze website, incl. de naam van de vertrouwenspersoon. Dit een vereiste om toegelaten te worden tot de Regeling gratis VOG.
  2. NOC*NSF geeft vervolgens een advies aan het Ministerie van Veiligheid & Justitie of we worden toegelaten tot de Regeling gratis VOG.
  3. Vervolgens vragen we eHerkenning aan, wat we nodig hebben omdat het gaat om betrouwbare en persoonlijke gegevens.
  4. Zodra de eHerkenning is geregeld, kunnen we een VOG aanvraag doen en geven wij de naam en mailadres van de vrijwilliger door en ontvangt de vrijwilliger een e-mail met een link naar een formulier.
  5. De vrijwilliger voor wie de VOG aangevraagd wordt, rond de aanvraag af. Na goedkeuring, ontvangt de vrijwilliger de VOG per post.
  6. De vrijwilliger overhandigt de (kopie van de) VOG aan LTC Naaldwijk.

 

Meer informatie
Wie meer wil weten over een VOG in relatie tot het sporten van kinderen kan terecht op de website van NOC NSF.

Sponsors LTC Naaldwijk