Automatische incasso contributie 2e termijn 2017

Beste leden,

Eind mei 2017 vindt de automatische incasso contributie 2e termijn 2017 plaats.
Ongetwijfeld hebben jullie ervaren dat de club volop in beweging is. Er wordt een aantal slagen gemaakt om de club professioneler te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de contributie. Daarom zal vanaf mei 2017 de inning worden uitbesteed aan KNLTB.Collect.

Voor alle duidelijkheid: KNLTB.Collect is geen incassobureau. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden.
Wat betekent dit concreet?

KNLTB.Collect  zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van je heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken kom je op je persoonlijke betaalpagina van KNLTB.Collect en hier kun je je factuur inzien.

De betalingen verlopen via automatische incasso. Een deel van je persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan KNLTB.Collect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de ledenadministratie, voor KNLTB.Collect en voor jezelf. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de contributie.

De verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoongegevens. Je kunt erop vertrouwen dat je gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Voor vragen kun je contact opnemen met de ledenadministratie via: ledenadministratie@ltcnaaldwijk.nl

Ledenadministratie                                                                                                                                                    Jan Dijsselbloem

Sponsors LTC Naaldwijk