Lichtinval Van der Endehal

Het bestuur heeft besloten om dit jaar anders om te gaan met open zetten van de groene zeilen op de lange zijde van de hal.De lange zijde die grenst aan het woongebied gaan gewoon open. Gezien de hoogte van de coniferen op die plek is van hinderlijke licht inval geen sprake.

De zeilen aan de parkzijde gaan open na de reguliere competitie (eind mei). Voor 2018 bekijkt het bestuur of door middel van plantvakken met hederagroen de hinderlijke lichtinval kan worden gereduceerd.

Doelstelling blijft om de hal aan beide zijde gedurende de periode april tot september open te zetten.

Sponsors LTC Naaldwijk