De vereniging is van ons allemaal

Natuurlijk ben ik blij met de vrijwilligers en bestuursleden die vrije tijd besteden aan het draaiend houden van onze vereniging.

Ik realiseer mij ook dat binnen de ruim 850 gezinnen die lid zijn, er leden zijn die meer dan genoeg gedaan hebben voor de club. Maar er is ook een flinke groep waarvan verwacht mag worden dat men ook zijn of haar steentje bijdraagt aan de vereniging.

De vereniging kan alleen succesvol blijven, als er meer leden inzet tonen. Ik realiseer mij dat de huidige generatie beperkt in de vrije tijd zit, vanwege werk, sociale contacten, kinderen, sporten etc.
Toch doe ik een beroep op jullie, om na te denken of je een paar uurtjes per maand of week kunt besteden aan de vereniging.

PR en Communicatie
Het is een team van 5 enthousiaste dames die een voorzitter zoekt.
Er is een goede taakverdeling, maar iemand moet het aanspreekpunt zijn binnen het bestuur.
Het bestuur komt 10 x per jaar bijeen tussen 20.00 uur en 22.00 uur.

Jeugdcommissie
Goed bezet met heel veel activiteiten, Carianne Lievaart heeft deze post tijdelijk bemand, echter Carianne heeft al veel voor de vereniging gedaan en doet dit nog steeds.
Ook hier zoeken we een aanspreekpunt vanuit de commissie naar het bestuur.

Sponsorzaken
Een uitermate belangrijke taak binnen de vereniging, waar we als bestuur ook druk mee zijn.
Toch zoeken we iemand die de contacten met huidige sponsors wil onderhouden, toeziet op exposure, een sponsorevent organiseert etc.
Een leuke functie die beperkt tijd vraagt, maar wel enthousiasme.

Mocht je vragen hebben over bovenstaand of wil je je aanmelden voor dit of ander vrijwilligers werk binnen de vereniging, stuur mij een email.

Bestuur@ltcnaaldwijk.nl

Henk Salome

Sponsors LTC Naaldwijk