Wijziging samenwerking Paul & Raymond

Met ingang van 31 maart a.s. wijzigen er zaken rond de samenwerking tussen Raymond Scholtes en Paul Zwinkels. Onderstaand geven wij kort weer wat in overleg tussen het bestuur van de vereniging LTC en de stichting tennisclub Naaldwijk met Raymond en Paul is besloten.

In goed overleg en samenwerking met Burgersdijk tennis wordt Paul Zwinkels per 31 maart 2017 clubtrainer van LTC Naaldwijk. Paul zal zich onder verantwoordelijkheid van Burgersdijk tennis maximaal inzetten om de tennislessen, recreatief en sportief, voor jong en oud te verzorgen.

Komend seizoen zullen de volgende trainers de tennislessen verzorgen op LTC Naaldwijk:

  • Arko Zoutendijk (selectietrainer)
  • Paul Zwinkels
  • Steffie Weterings
  • Janine Compier
  • Ludo van der Burg

We nemen, door de functie van Paul als nieuwe clubtrainer, afscheid van trainer Erwin Kester. Hij zal in overleg binnen Burgersdijk tennis op een andere tennisvereniging tennislessen gaan verzorgen vanaf 31 maart 2017.

Naast het geven van lessen neemt Paul het onderhoud van de gravel en smashcourtbanen voor zijn rekening alsmede de totale groenvoorziening op en rond het park. Daar waar mogelijk en gevraagd zal Paul achter de bar meedraaien.

Raymond Scholtes zet de organisatie van de catering (keuken en bar) alleen voort, uiteraard gesteund door een aantal van de huidige medewerkers.

Gezien de gescheiden verantwoordelijkheid gaan we als besturen bovenstaand inzetten voor de duur van één jaar; periode 31 maart 2017 – 31 maart 2018. Maandelijks is er vanuit de besturen overleg met Paul en Raymond m.b.t. operationele zaken, verbeteringen, vragen en overige voor de vereniging belangrijk zaken. 

Met deze oplossing vertrouwen de besturen erop de continuïteit van het verenigingsleven te borgen, hierbij staan zaken als sfeer en gezelligheid in het Paviljoen alsmede een kwalitatieve goede uitstraling van het park voorop.

Sponsors LTC Naaldwijk