Terugblik Algemene Ledenvergadering

Zo'n vijftig leden spraken mee over de toekomst van onze club. Tijdens de algemene ledenvergadering in Bij5 reageerden zij op het visiedocument dat alle leden thuis hebben ontvangen.

We gaan nu een aantal werkgroepen vormen om de mogelijkheden van de plannen uit te werken. En tijdens een extra ledenvergadering dit najaar mogen alle leden daadwerkelijk stemmen!

Wil je meedenken en meedoen? Meld je aan bij een de bestuursleden of via bestuur@ltcnaaldwijk.nl.

Sponsors LTC Naaldwijk