Algemene Ledenvergadering 17 maart

Op donderdag 17 maart houden we de Algemen Leden Vergadering (ALV). De uitnodiging/agenda en jaarverslag voor deze vergadering staan online. De financiële stukken zijn op de vergadering beschikbaar of kunnen bij de penningmeester worden opgevraagd.

Na behandeling van de reguliere zaken geeft het bestuur jullie graag een toelichting op de LTC visie 2016-2020. Dit document wordt in de week van 7 maart naar je toegezonden.

In verband met drukte alsmede onvoldoende ruimte in het Paviljoen, wijken we dit jaar uit naar Restaurant BIJ5 in Naaldwijk.

Kunnen we rekenen op je komst?

Sponsors LTC Naaldwijk