Baanbezetting, vrijspelen en tennisles

Het blijft een issue waarbij leden soms onvoldoende begrip hebben voor het bestuursbeleid m.b.t. baanbezetting en leden die willen lessen. Om indianen verhalen te voorkomen onderstaande de toelichting.

Met de komst van de Van Der Ende Hal zijn in de wintermaanden 4 smashcourt banen vrij gemaakt voor leden die een binnenbaan willen huren. Daarnaast maakt de tennisschool met ca. 80 uur per seizoen gebruik van de hal om senior- en jeugdleden les te geven. Zie hiervoor het schema op de website.

Gezien de druk op populaire uren in de hal wijken we met de tennisschool ook uit naar de buitenbanen. Dat schema is voor 2015-2016 als volgt:

  • Op maandag van 17.00 uur tm 22.00 uur 1 baan met tussen 20.00 uur en 21.00 uur 1 uurtje een extra baan.
  • Op dinsdag van 19.00 uur tot 22.00 uur 1 baan.
  • Op woensdag van 20.00 uur tot 22.00 uur 1 baan.

In de maanden september en maart proberen we als vereniging in samenwerking met de tennisschool door middel van een actie nieuwe leden voor een introductie periode van 7 lesavonden te interesseren voor de tennissport. Een helder beleid om continue te werken aan een stabiel ledenaantal.

Voor het seizoen 2016-2017 kijken we of we dat ene uurtje met 2 buitenbanen terugkunnen brengen tot 1 baan.

Het is vervelend als de gravelbanen er voor een korte periode uit liggen vanwege de vorst. Dit kan extra wachttijden op de maandag, dinsdag en woensdag geven. Maar over een totale week van 7 dagen trekken we 11 uurtjes uit voor tennisles buiten. We hopen op je begrip.Sponsors LTC Naaldwijk